χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
υπόστρωμα σαπφείρου
Οπτικά παράθυρα σαπφείρου
Περίπτωση ρολογιών κρυστάλλου σαπφείρου
Σωλήνας σαπφείρου
ναρκωμένο κρύσταλλο σαπφείρου
Υπεραγωγικό λεπτό Monocrystalline υπόστρωμα
Γκοφρέτα καρβιδίου του πυριτίου
Γκοφρέτα νιτριδίων γαλλίου
Υπόστρωμα ημιαγωγών
επιστημονικός εξοπλισμός εργαστηρίων